Pre úspešnú a kvalitnú realizáciu a odovzdanie stavieb alebo výrobkov zamestnávame vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v daných oboroch nadobudnuté nielen v Slovenskej Republike ale aj v zahraničí a neustálou inováciou hmotného, technického a materiálneho zabezpečenia.
 
Charakteristika · Naša firma sa zaoberá výstavbou líniových stavieb a diaľkovodov
· Dodávkou kotolní a kompresorovní
· Technické a technologické rozvody budov, výrobných a distribučných prvkov
· Projektové a inžinierske činnosti
· Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení
· Sprostredkovanie a obchodná činnosť – maloobchod a veľkoobchod
· Drobné stavby a inštalácie- ústredné vykurovanie, voda a kanalizácia